Børne- og Ungegrupper

Topshøj tilbyder gruppeforløb for børn og unge, som af forskellige grunde kommer i fastlåste situationer, hvor de kan have brug for støtte til at finde en vej videre i deres liv.

Vi arbejder ud fra særlige temaer som eksempelvis kan handle om, hvad et liv med diagnoser kan indebære eller livet i en familie med alvorlige vanskeligheder.

I grupperne er vi på udkig efter børn og unges uanede udviklingsmuligheder, så vi får øje på både det f.eks. en diagnose kan stå i vejen for og de intentioner og håb, som den enkelte har får sit liv. Ud fra et narrativt perspektiv retter vi fokus på børnenes forskellige ståsteder, deres familieliv, søskende relationer, skole- og fritidsliv og andre arenaer, som har betydning for den enkelte.