Metode

Vort udgangspunkt i mødet med børnene og de unge er, sammen med dem, at finde veje til at forstå det, som endnu ikke er blevet hørt, forstået eller blevet taget vare på i tilstrækkelig grad. Sammen folder vi nye forståelser og perspektiver ud, som kan skabe et ståsted, hvorfra de oplever at have indflydelse på eget liv og kunne agere i dette sammen med andre.

Vi taler med børnene om deres viden, færdigheder, intentioner, værdier og betydningsfulde samt vigtige personer i deres liv.  Vi retter fokus på hvilke erfaringer og vanskeligheder de har med et liv i deres særlige leveforhold, som af forskellige grunde kan vække bekymring. Vores håb og intention med denne indsats er at bringe lys over de særlige overvejelser, følelser, erfaringer samt strategier barnet/den unge har både i forhold til sig selv og i relationen til de betydningsfulde voksne, som er en del at dets liv.

Ved at invitere til nysgerrighed skabes et sted, hvor større sammenhænge, kompleksiteter og nye perspektiver bliver synlige, og dermed kan det blive muligt at se egen og andres handlinger i et mere meningsfuldt lys. Så kan mulighederne dukke op for at komme videre med livet, uden at det der var problematisk overskygger hele tilværelsen.