Målet for indsatsen

Når en elev har gennemgået et forløb på Topshøj, er målet

  • Fuld integration i egen folkeskoleklasse
  • Bevaring af ”normalitet” via inklusion
  • Udvikling af klassens sociale kompetencer
  • Opkvalificering af forældrekompetencer
  • Forebyggende indsats
  • Kortere intensivt forløb på 6-12 måneder, med mulighed for forlængelse
  • Opkvalificering af det lokale netværk
  • Opkvalificering af lærerne via supervision