Muligheder i gruppesammenhæng

Når børn og unge mødes og taler med andre, som har lignende problematiske forhold og hører deres respons på dette, kan det føre væk fra oplevelsen af ensomhed og isolation hen imod oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Denne fællesskabsfølelse udvikler sig også igennem gruppedeltagernes indbyrdes bevidning.

Bevidning vil sige at være vidne til andres fortællinger.
Når deltagerne fungerer som vidner, er det deres opgave særligt at lægge mærke til ord og vendinger, der siger noget, om de andre i gruppens nye initiativer samt færdigheder, og hvad det kan pege på, der er særligt vigtigt for personen i centrum.

Herefter fortæller vidnet, hvilken resonans fortællingen vækker i hans/hendes eget liv, og på hvilken måde den berører og bevæger.