Personale

 

 Jannike Fogh  

Jannike Fogh, Indehaver og bestyrelsesformand

Jannike Fogh er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med børn.
Hun har taget den internationale efteruddannelse i narrativ terapi (v. Michael White, Dulwich Centre, Adelaide, Australien) samt en 3-årig efteruddannelse i familieterapi. I  1987 stiftede hun FamilieinstitutionenTopshøj, som hun indehaver af og ansvarlig leder for. I 2006 stiftede Jannike Fogh Kilden Topshøj i samarbejde med Tonny Christensen. Kilden fungerer i dag primært  som skole for uledsagede flygtninge børn. I 2009 blev Jannike Fogh medstifter af Narrativ Praksis, København, hvor hun i mindre omfang  har supervision og undervisning.

 Christian Kragh Pedersen  

Christian Kragh Pedersen, Forstander

Christian Kragh Pedersen er autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi. Han har arbejdet som organisationspsykologisk konsulent med fokus på stress, ledelsesudvikling, kommunikation og psykisk arbejdsmiljø. Han har endvidere arbejdet som behandlingsansvarlig psykolog på Topshøj, arbejdet med opstart af familieklasser og har i en årrække haft egen praksis og i den forbindelse været medstifter af kursusvirksomheden Narrativ Praksis. Christian har desuden en længere årrække været ekstern lektor på Københavns Universitet.

 Sanne Hoegh  

Sanne Høgh, Afdelingsleder for Familieklassen

Sanne er uddannet lærer og har mange års erfaring indenfor specialundervisning og pædagogik. Sanne har bredt kendskab til narrativ teori og praksis og leder Familieklassen, som samarbejder med børn og familier, samt lærere fra stamklassen, med henblik på inklusion i folkeskolen eller udslusning fra Dagbehandlingsskolen til folkeskolen.

 Lene Pedersen  

Lene Pedersen, Lærer

Lene er uddannet lærer og underviser primært i fagene dansk og natur og teknik. Lene har mange års erfaring i at arbejde med børn og unge ud fra et narrativt perspektiv. Lene har også taget en del kurser, som er relevante i forhold til praksis på Dagbehandlingsskolen.

 Rolf Hoest Pedersen  

Rolf Høst Pedersen, Lærer

Rolf har mange års erfaring som underviser og speciallærer. Han underviser i musik og matematik, historie og idræt.
 

 Birgitte Hybenholdt  

Birgitte Hybenholdt, lærer

Lærer Birgitte er uddannet lærer og underviser primært i geografi, engelsk og dansk. Birgitte har bred erfaring i specialundervisning.

 

 Anders Herforth Jensen1  

Anders Herforth Jensen, Pædagogisk medhjælper

Anders er tilknyttet undervisningen og står for transport af elever. Anders har bred erfaring i arbejde på specialskoler og med børn/unge.

 Anette Blom  

Anette Blom, Skolesekretær

Anette er uddannet kontorassistent og har bl.a. tidligere været ansat som studiesekretær på RUC.
 dennis pedersen  

Dennis Pedersen, Lærer

Dennis er uddannet lærer fra UCSJ, med Matematik, Historie og Idræt som liniefag. Dennis er endvidere certificeret svømmelærer.

 Terese Christiansen7  

Terese Christiansen, Pædagog

Terese har flere års erfaring, i arbejdet med børn og unge indenfor specialområdet, herunder børn og unge med diagnoser samt unge med hashproblematikker.

Hun har deltaget i kurser indenfor systemisk og narrativ teori og praksis.

Terese har endvidere flere års erfaring som praktikvejleder.

 Brian Morgen Hansen  

Brian Morgen Hansen, socialpædagog

Brian Morgen Hansen er udannet socialpædagog fra Hindholm. Han har stor erfaring med familiearbejde, konflikthåndtering og samværsopgaver (støttet - såvel som overvåget).

 Ulla Dyrloev  

Ulla Dyrløv, Autoriseret Psykolog og ekstern Supervisor

Ulla giver os løbende supervision på behandlingsarbejdet.

 Ulla Videbaek Jensen  

Dr. Claudia Blankenstijn, Klinisk Lingvist

Claudia træner os i at bruge Narrativ Tegneterapi (Narrative Language Therapy) i vores arbejde med børn og familier.

 Sonja Petersen  

Sonja Petersen, Tysklærer

Sonja har arbejdet som sproglærer i bl.a. tysk og engelsk på specialskoler i mange år. Hun er opvokset tosproget i det danske mindretal i Tyskland og arbejder også med sprog som oversætter.

 Ninna  

Ninna Milbo, Psykolog

Ninna Milbo er autoriseret psykolog med mange års erfaring indenfor børne- og familieområdet. Ninna har stor erfaring indenfor flere områder, herunder supervision af egen og andre faggrupper, børnesamtaler, familieterapi, flerfamilieterapi, familieklasser, krisepsykologi, psykologiske undersøgelser, konfliktmægling og angstbehandling.

 Lotte Grum Schwensen  

Lotte Grum-Schwensen, Pædagogmedhjælper

 

 Gitte Marie Nielsen  

Gitte Marie Nielsen, fast Pædagogvikar

 Uffe Buckner Schou  

Uffe Bückner Schou, Pædagog

 Mads  

Mads Juutilainen, Pædagogmedhjælper

 

 Jette Christoffersen  

Jette Christoffersen, Køkkenassistent

 Ali Chahrour  

Ali Chahrour, Pædagogmedhjælper

 Nina Conradsen  

Nina Conradsen, Lærer

 Karina Kamp  

Karina Kamp, Psykolog

 Nis Lauridsen5  

Nis Lauridsen, Pedel

Nis er uddannet tømrer og står for at vedligeholde og udvikle de fysiske rammer på Topshøj - ofte med hjælp fra en elev.

 Toke  

Toke Beck, Chauffør

 Benny  

Benny Christensen, Chauffør

 

 Britta  

Britta Petersen, Chauffør

 

 Flemming  

Flemming Harder, Chauffør

 

 Svend Aage Kristensen  

Svend Aage Kristensen, Chauffør

 Nina Jensen  

Nina Jensen, Chauffør

 Erik Skibsted  

Erik Skibsted, Chauffør